Služby

KONKURS:

Konkurs je likvidační způsob řešení úpadku dlužníka. Insolvenční správce má dispoziční oprávnění (právo nakládat s majetkem dlužníka zapsaným do soupisu majetkové podstaty) a zaměřuje se především na tyto činnosti:

 • Zpracování přihlášek pohledávek věřitelů.
 • Zjišťování a zajišťování majetku dlužníka.
 • Transparentní zpeněžování majetku dlužníka.
 • Provoz dlužníkova závodu.
 • Řešení incidenčních a excindačních žalob.
 • Realizování částečných rozvrhů věřitelům.
 • Zpracování konečných zpráv.

ODDLUŽENÍ:

 • Oddlužení je sanační způsob řešení úpadku dlužníka. Hlavní podmínkou, aby mohlo být oddlužení povoleno a následně schváleno, je zaplacení 30-ti % přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů. Pokud dlužník splní všechny zákonem stanovené podmínky oddlužení, může být následně soudem osvobozen od placení svých zbylých neuhrazených závazků, případně i od těch, kteří se ve lhůtě stanovené soudem do insolvenčního řízení nepřihlásili.
 • Jsou dvě formy oddlužení, ze kterých si věřitelé mohou vybrat: Oddlužení plněním splátkového kalendáře a Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.
 • Oddlužení plněním splátkového kalendáře – jedná se o nejčastější formu oddlužení. Věřitelům je po dobu 5-ti let splácena měsíčně přesně určená finanční částka z příjmů dlužníka, a to v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
  • Zpracování přihlášek pohledávek věřitelů
  • Provádění splátek nezajištěným věřitelům dle Usnesení o schválení splátkového kalendáře.
  • Zpeněžování zajištěného majetku dle pokynů zajištěných věřitelů
  • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – v tomto případě se věřitelé uspokojí ze zpeněžení dlužníkova majetku. Jde o prodej majetku, který dlužník nabyl v minulosti, tedy před zahájením insolvenčního řízení.
  • Zpracování přihlášek pohledávek věřitelů
  • Zpeněžení majetku dlužníka zapsaného do soupisu majetkové podstaty