parallax background

Semper paratus ad magnas challenges

Naše společnost Indra-Šebesta v.o.s. vykonává činnost insolvenčního správce již téměř dvacet let, přičemž za tu dobu se z naší kanceláře stal jeden z největších insolvenčních správců na tuzemském trhu. Máme bohaté praktické zkušenosti z tisíců úspěšně dokončených řízení, kdy tým našich odborníků je vždy připraven vám poskytnout odbornou pomoc s konkursem, oddlužením či reorganizací. Kromě výkonu činnosti insolvenčního správce se věnujeme i procesu likvidace obchodních společností.


BrnoTR5f0041_jostzespodu

Posléze v roce 2013 úspěšně složila zkoušku insolvenčního správce Ing. Zdeňka Kanevová Staňková, která se stala třetím ohlášeným společníkem.

Dále se v roce 2016 stal ohlášeným společníkem Mgr. Lukáš Pachl, který do té doby vykonával činnost insolvenčního správce samostatně a mnoho let se věnoval i lektorské činnosti v oblasti insolvenčního práva.

Na nové události byl poměrně bohatý i začátek roku 2018, kdy se po úspěšně složené zkoušce insolvenčního správce stal novým ohlášeným společníkem Mgr. Jan Koutný, který byl do té doby vedoucím právního oddělení naší společnosti. Dále pak od 1. 1. 2018 došlo prostřednictvím fúze ke spojení naší kanceláře se společností GERENTEA v.o.s., v důsledku čehož se novým ohlášeným společníkem stal JUDr. Ivan Janíček.

Neméně bohatý na novinky byl i rok 2019, kdy od 1.7. tohoto roku došlo na základě fúze ke spojení naší společnosti se společností INSOLVER v.o.s., díky čemuž jsme v řadách ohlášených společníků mohli přivítat Ing. Moniku Harazimovou. Dále v průběhu roku 2019 k nám přibyl další ohlášený společník Mgr. Aleš Dvorský, který do té doby vykonával činnost insolvenčního správce samostatně a již více než dvacet let působí jako advokát.

Poměrně významným se potom stal rok 2022, na jehož počátku Mgr. Jan Koutný úspěšně složil zvláštní insolvenční zkoušky, v důsledku čehož se naše společnost stala držitelem zvláštního povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce. Dále v průběhu roku k nám jako ohlášený společník přistoupil Mgr. Michal Machek, který předtím vykonával činnost insolvenčního správce samostatně a dále působí jako advokát.

V průběhu roku 2023 se pak v pořadí desátým ohlášeným společníkem stala Mgr. Zuzana Hrubá, která taktéž dříve vykonávala činnost insolvenční správkyně samostatně a v současnosti dále působí jako advokátka.