Mgr. Marek Indra

Ohlášený společník vykonává činnost insolvenčního správce od roku 2009, kdy dříve působil i jako správce konkurzní podstaty. Dále působí jako advokát s více než dvacetiletou praxí.

Mgr. Jiří Šebesta

Ohlášený společník vykonává činnost insolvenčního správce od roku 2009, kdy dříve působil i jako správce konkurzní podstaty. Od založení je členem Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Dále působí jako advokát s více než dvacetiletou praxí.

Ing. Zdeňka Kanevová Staňková

Ohlášený společník vykonává činnost insolvenčního správce od roku 2013.

Mgr. Jan Koutný

Ohlášený společník, advokát, insolvenční správce od roku 2018. Od roku 2022 je zároveň držitelem zvláštního povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce.

Mgr. Lukáš Pachl

Ohlášený společník, s praxí insolvenčního správce od roku 2011. Praxe na insolvenčním soudě. Lektor insolvenčního práva ve veřejném i soukromém sektoru.

JUDr. Ivan Janíček

Ohlášený společník vykonává činnost insolvenčního správce od roku 2011.

Ing. Monika Harazimová

Ohlášený společník vykonává činnost insolvenčního správce od roku 2011.

Mgr. Aleš Dvorský

Ohlášený společník vykonává činnost insolvenčního správce od roku 2012. Dále působí jako advokát s více než dvacetiletou praxí.

Mgr. Michal Machek

Ohlášený společník, advokát a insolvenční správce s více než dvacetiletou praxí.

Mgr. Zuzana Hrubá

Ohlášený společník s praxí insolvenční správkyně od roku 2015. Dále působí jako advokátka.